Rib

Rib

1997

Astrid Lampe: 'Hoe licht een schok verschuiving teweegbrengt in een evenwicht toont ons direct het delicate daarvan. Een constant zoekend maar evident bewegen naar dat evenwicht toe of ervan af. Het autonome, bedaard dan wel grillig onstuimige van organische processen. Nog juist niet in de wetmatige voorspelbaarheid van een harmoniemodel bestendigd. Dat iedere wetmatigheid ooit werd/wordt afgeleid van zo'n uiterst delicate balans is iets waar we ons niet genoeg rekenschap van kunnen geven. De vruchtbaarheid van vermoedens gevoed door aarzeling word verkozen boven diezelfde vermoedens door stelligheid bekrachtigd maar daarmee tevens fnuikend ontkracht (dus als vermoeden omgebracht). Wanneer mijn poëzie al iets wil beweren dan is het dat.

Overige publicaties

Astrid Lampe|Afdeling 39