3

er komt een extract uit poriën van beesten
dat scherp riekt
zo'n reuzenantenne is een onding
zodra ik iets denk te proeven proef ik het
– de levende werkelijkheid
kom dus niet aan met dat verhaal
over gesprekken waar van tijd tot tijd
alles wegvalt
mij zul je ook niet horen over de mens als
een grillige delta die voortdurend
van bedding verandert
de snelste manier om klaarheid inzake deze te verkrijgen
is om eerst eens even
mooi alles te laten liggen
waar het terecht kwam

De sok weer aan